Giá CPM của Google Adsense 2020 theo từng Quốc gia

Thứ năm - 18/06/2020 04:32

Google Adsense CPM

 

Giá CPM của Google AdSense 2020 theo từng Quốc gia

Có thể thấy CPM Adsense 2020 của Việt Nam còn khá thấp so với các nước trên thế giới. Để tăng doanh thu từ Adsense vào năm 2020 bạn nên đầu tư 2 ngôn ngữ Anh/Việt để kiếm thêm lượt view từ nước ngoài. Bên cạnh đó nên đăng ký Google News để tăng thêm Traffic tự nhiên và xem cách hướng dẫn tăng thu nhập cho Adsense từ chuyên gia Google tư vấn.

Ngoài ra bạn nên sử dụng Auto Ads của Adsense để Google tự phân bố quảng cáo cho bạn. Họ có hệ thống AI tự phân tích ra vị trí sẽ tối ưu nhất khi đặt quảng cáo, và tự động chèn quảng cáo giúp bạn.

Xem thêm:  Kiếm tiền BitCoin miễn phí mới nhất 2016
Quốc gia CTR CPM/RPM Ad request  Impression  Viewability
Austria 0.2% 0.59 0.50 0.56 53%
New Zealand 0.1% 0.60 0.46 0.54 56%
United States 0.2% 0.55 0.39 0.49 39%
Guernsey 0.3% 0.37 0.32 0.47 74%
Canada 0.2% 0.49 0.37 0.47 45%
Switzerland 0.2% 0.44 0.39 0.46 49%
Réunion 0.3% 0.32 0.30 0.44 47%
Hong Kong 0.2% 0.40 0.37 0.43 44%
Australia 0.2% 0.45 0.36 0.43 42%
Germany 0.2% 0.44 0.38 0.41 48%
Singapore 0.2% 0.40 0.36 0.40 48%
Sweden 0.2% 0.37 0.34 0.37 49%
Saudi Arabia 0.4% 0.31 0.29 0.37 48%
Finland 0.2% 0.36 0.32 0.37 60%
Latvia 0.3% 0.32 0.28 0.31 70%
Israel 0.2% 0.28 0.26 0.30 50%
Seychelles 0.2% 0.16 0.16 0.28 46%
Belgium 0.1% 0.24 0.22 0.26 52%
Japan 0.2% 0.21 0.20 0.25 45%
South Africa 0.2% 0.31 0.20 0.24 35%
Eswatini 2.7% 0.54 0.17 0.24 31%
Benin 0.1% 0.17 0.17 0.24 43%
Bangladesh 0.6% 0.17 0.16 0.24 48%
United Kingdom 0.1% 0.21 0.20 0.22 36%
Russia 0.3% 0.21 0.21 0.22 44%
Norway 0.1% 0.20 0.19 0.22 44%
Netherlands 0.1% 0.20 0.19 0.22 46%
India 0.5% 0.17 0.13 0.22 42%
Cameroon 0.1% 0.18 0.17 0.22 34%
Mexico 0.3% 0.18 0.17 0.21 46%
Slovakia 0.2% 0.25 0.19 0.20 38%
France 0.1% 0.19 0.17 0.20 43%
Denmark 0.1% 0.19 0.18 0.20 44%
Czechia 0.2% 0.20 0.18 0.20 52%
Costa Rica 0.2% 0.18 0.16 0.20 48%
United Arab Emirates 0.2% 0.18 0.17 0.19 46%
South Korea 0.2% 0.17 0.16 0.19 41%
Lebanon 0.5% 0.15 0.13 0.19 43%
Estonia 0.1% 0.19 0.17 0.19 65%
Chile 0.2% 0.17 0.16 0.19 45%
Cayman Islands 0.2% 0.18 0.16 0.19 63%
Angola 0.3% 0.16 0.15 0.19 48%
Algeria 0.7% 0.15 0.15 0.19 43%
Puerto Rico 0.2% 0.15 0.11 0.18 43%
Malta 0.1% 0.15 0.15 0.18 45%
Italy 0.2% 0.17 0.16 0.18 43%
Hungary 0.2% 0.15 0.13 0.18 43%
Luxembourg 0.1% 0.15 0.13 0.17 49%
Ireland 0.1% 0.15 0.13 0.17 42%
Brazil 0.2% 0.15 0.13 0.17 44%
Barbados 0.3% 0.18 0.12 0.17 37%
Taiwan 0.2% 0.15 0.13 0.16 48%
Malaysia 0.1% 0.13 0.12 0.16 44%
Jamaica 0.4% 0.13 0.10 0.16 40%
Spain 0.2% 0.15 0.13 0.15 41%
Jordan 0.1% 0.11 0.10 0.15 44%
Colombia 0.2% 0.12 0.11 0.15 41%
Tanzania 0.1% 0.10 0.09 0.13 42%
Slovenia 0.2% 0.15 0.12 0.13 48%
Croatia 0.2% 0.11 0.11 0.13 43%
China 0.2% 0.10 0.10 0.13 45%
Qatar 0.1% 0.10 0.09 0.12 42%
Montenegro 0.2% 0.10 0.10 0.12 46%
Kuwait 0.2% 0.09 0.09 0.12 51%
Gibraltar 0.1% 0.12 0.11 0.12 60%
Ghana 0.2% 0.11 0.10 0.12 40%
Argentina 0.2% 0.11 0.10 0.12 39%
Unknown Region 0.2% 0.07 0.07 0.11 64%
Tunisia 0.2% 0.09 0.08 0.11 42%
Thailand 0.1% 0.09 0.09 0.11 45%
Peru 0.1% 0.06 0.06 0.11 40%
Pakistan 0.3% 0.09 0.08 0.11 41%
Bulgaria 0.2% 0.10 0.10 0.11 50%
Andorra 0.2% 0.08 0.08 0.11 44%
Portugal 0.1% 0.09 0.09 0.10 45%
Poland 0.1% 0.10 0.09 0.10 49%
Philippines 0.2% 0.07 0.06 0.10 45%
Maldives 0.1% 0.08 0.08 0.10 47%
Madagascar 0.3% 0.08 0.07 0.10 33%
Iceland 0.1% 0.07 0.07 0.10 43%
Greece 0.1% 0.09 0.08 0.10 44%
Cyprus 0.1% 0.09 0.08 0.10 44%
Azerbaijan 0.2% 0.10 0.09 0.10 59%
Turkmenistan 0.2% 0.07 0.07 0.09 58%
North Macedonia 0.2% 0.08 0.08 0.09 48%
Nicaragua 0.4% 0.07 0.07 0.09 41%
Kazakhstan 0.2% 0.08 0.08 0.09 40%
Iraq 0.4% 0.07 0.07 0.09 37%
Guatemala 0.4% 0.08 0.07 0.09 39%
El Salvador 0.1% 0.07 0.07 0.09 42%
Ecuador 0.2% 0.06 0.06 0.09 43%
Dominican Republic 0.1% 0.06 0.06 0.09 43%
Zimbabwe 0.4% 0.09 0.06 0.08 33%
Turkey 0.1% 0.07 0.07 0.08 41%
Sri Lanka 0.1% 0.06 0.06 0.08 40%
Myanmar (Burma) 0.2% 0.07 0.07 0.08 38%
Lithuania 0.2% 0.06 0.04 0.08 15%
Greenland 0.3% 0.08 0.07 0.08 69%
Uzbekistan 0.2% 0.06 0.06 0.07 50%
Romania 0.1% 0.06 0.04 0.07 26%
Panama 0.1% 0.06 0.06 0.07 44%
Malawi 0.7% 0.06 0.04 0.07 34%
Kosovo 0.2% 0.06 0.04 0.07 36%
Indonesia 0.1% 0.06 0.04 0.07 42%
Egypt 0.2% 0.06 0.06 0.07 40%
Armenia 0.2% 0.06 0.06 0.07 53%
Uruguay 0.1% 0.04 0.04 0.06 46%
Serbia 0.1% 0.06 0.04 0.06 41%
Senegal 0.2% 0.04 0.04 0.06 46%
Kenya 0.1% 0.06 0.04 0.06 42%
Faroe Islands 0.1% 0.03 0.03 0.06 49%
Bolivia 0.2% 0.04 0.04 0.06 52%
Albania 0.1% 0.04 0.04 0.06 46%
Vietnam 0.1% 0.04 0.04 0.04 42%
Uganda 0.1% 0.03 0.03 0.04 33%
Trinidad & Tobago 0.1% 0.08 0.04 0.04 39%
Morocco 0.1% 0.03 0.03 0.04 39%
Moldova 0.1% 0.04 0.03 0.04 42%
Kyrgyzstan 0.1% 0.03 0.03 0.04 51%
Georgia 0.1% 0.04 0.04 0.04 36%
Côte d’Ivoire 0.2% 0.04 0.03 0.04 64%
Cambodia 0.2% 0.04 0.03 0.04 44%
Bosnia & Herzegovina 0.2% 0.03 0.03 0.04 49%
Belarus 0.1% 0.04 0.04 0.04 36%
Afghanistan 0.1% 0.03 0.03 0.04 55%
Venezuela 0.2% 0.02 0.02 0.03 49%
Ukraine 0.1% 0.03 0.03 0.03 28%
Tajikistan 0.2% 0.03 0.03 0.03 36%
Paraguay 0.1% 0.02 0.02 0.03 43%
Nigeria 0.0% 0.02 0.02 0.03 41%
Namibia 0.2% 0.02 0.02 0.02 40%
Togo 0.1% 0.01 0.01 0.01 47%
Rwanda 0.1% 0.01 0.01 0.01 42%
Mali 0.1% 0.01 0.01 0.01 51%


AdSense là một công nghệ quảng cáo tuyệt vời cho các trang web vừa và nhỏ. Tuy nhiên CPM AdSense 2020 còn khá thấp với thị trường Việt Nam. Khi bạn có lượng khách truy cập cao, bạn nên bắt đầu xem xét các lựa chọn thay thế khác có thể giúp bạn kiếm thêm thu nhập, chẳng hạn như các Network Header Bidding. Tham gia Network bạn sẽ được phân phối thêm Quảng cáo của các hãng khác chứ không phải của riêng Google. Do đó tỉ lệ thu nhập có thể tăng lên 10-25%.Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập ngoài Adsense

Header bidding là một công nghệ đấu giá quảng cáo giúp các publishers tăng thêm doanh thu nhờ việc bán vị trí quảng cáo cho nhiều nhà cung cấp quảng cáo khác (SSPs, Ad Exchange…) cùng một lúc trong một phiên đấu giá theo thời gian thực.

Nếu bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về vấn đề này, hãy bình luận bên dưới, mình viết thêm chi tiết về chủ đề Adsense.

Google Adsense CPM

 

Giá CPM của Google AdSense 2020 theo từng Quốc gia

Có thể thấy CPM Adsense 2020 của Việt Nam còn khá thấp so với các nước trên thế giới. Để tăng doanh thu từ Adsense vào năm 2020 bạn nên đầu tư 2 ngôn ngữ Anh/Việt để kiếm thêm lượt view từ nước ngoài. Bên cạnh đó nên đăng ký Google News để tăng thêm Traffic tự nhiên và xem cách hướng dẫn tăng thu nhập cho Adsense từ chuyên gia Google tư vấn.

Ngoài ra bạn nên sử dụng Auto Ads của Adsense để Google tự phân bố quảng cáo cho bạn. Họ có hệ thống AI tự phân tích ra vị trí sẽ tối ưu nhất khi đặt quảng cáo, và tự động chèn quảng cáo giúp bạn.

 
Quốc gia CTR CPM/RPM Ad request  Impression  Viewability
Austria 0.2% 0.59 0.50 0.56 53%
New Zealand 0.1% 0.60 0.46 0.54 56%
United States 0.2% 0.55 0.39 0.49 39%
Guernsey 0.3% 0.37 0.32 0.47 74%
Canada 0.2% 0.49 0.37 0.47 45%
Switzerland 0.2% 0.44 0.39 0.46 49%
Réunion 0.3% 0.32 0.30 0.44 47%
Hong Kong 0.2% 0.40 0.37 0.43 44%
Australia 0.2% 0.45 0.36 0.43 42%
Germany 0.2% 0.44 0.38 0.41 48%
Singapore 0.2% 0.40 0.36 0.40 48%
Sweden 0.2% 0.37 0.34 0.37 49%
Saudi Arabia 0.4% 0.31 0.29 0.37 48%
Finland 0.2% 0.36 0.32 0.37 60%
Latvia 0.3% 0.32 0.28 0.31 70%
Israel 0.2% 0.28 0.26 0.30 50%
Seychelles 0.2% 0.16 0.16 0.28 46%
Belgium 0.1% 0.24 0.22 0.26 52%
Japan 0.2% 0.21 0.20 0.25 45%
South Africa 0.2% 0.31 0.20 0.24 35%
Eswatini 2.7% 0.54 0.17 0.24 31%
Benin 0.1% 0.17 0.17 0.24 43%
Bangladesh 0.6% 0.17 0.16 0.24 48%
United Kingdom 0.1% 0.21 0.20 0.22 36%
Russia 0.3% 0.21 0.21 0.22 44%
Norway 0.1% 0.20 0.19 0.22 44%
Netherlands 0.1% 0.20 0.19 0.22 46%
India 0.5% 0.17 0.13 0.22 42%
Cameroon 0.1% 0.18 0.17 0.22 34%
Mexico 0.3% 0.18 0.17 0.21 46%
Slovakia 0.2% 0.25 0.19 0.20 38%
France 0.1% 0.19 0.17 0.20 43%
Denmark 0.1% 0.19 0.18 0.20 44%
Czechia 0.2% 0.20 0.18 0.20 52%
Costa Rica 0.2% 0.18 0.16 0.20 48%
United Arab Emirates 0.2% 0.18 0.17 0.19 46%
South Korea 0.2% 0.17 0.16 0.19 41%
Lebanon 0.5% 0.15 0.13 0.19 43%
Estonia 0.1% 0.19 0.17 0.19 65%
Chile 0.2% 0.17 0.16 0.19 45%
Cayman Islands 0.2% 0.18 0.16 0.19 63%
Angola 0.3% 0.16 0.15 0.19 48%
Algeria 0.7% 0.15 0.15 0.19 43%
Puerto Rico 0.2% 0.15 0.11 0.18 43%
Malta 0.1% 0.15 0.15 0.18 45%
Italy 0.2% 0.17 0.16 0.18 43%
Hungary 0.2% 0.15 0.13 0.18 43%
Luxembourg 0.1% 0.15 0.13 0.17 49%
Ireland 0.1% 0.15 0.13 0.17 42%
Brazil 0.2% 0.15 0.13 0.17 44%
Barbados 0.3% 0.18 0.12 0.17 37%
Taiwan 0.2% 0.15 0.13 0.16 48%
Malaysia 0.1% 0.13 0.12 0.16 44%
Jamaica 0.4% 0.13 0.10 0.16 40%
Spain 0.2% 0.15 0.13 0.15 41%
Jordan 0.1% 0.11 0.10 0.15 44%
Colombia 0.2% 0.12 0.11 0.15 41%
Tanzania 0.1% 0.10 0.09 0.13 42%
Slovenia 0.2% 0.15 0.12 0.13 48%
Croatia 0.2% 0.11 0.11 0.13 43%
China 0.2% 0.10 0.10 0.13 45%
Qatar 0.1% 0.10 0.09 0.12 42%
Montenegro 0.2% 0.10 0.10 0.12 46%
Kuwait 0.2% 0.09 0.09 0.12 51%
Gibraltar 0.1% 0.12 0.11 0.12 60%
Ghana 0.2% 0.11 0.10 0.12 40%
Argentina 0.2% 0.11 0.10 0.12 39%
Unknown Region 0.2% 0.07 0.07 0.11 64%
Tunisia 0.2% 0.09 0.08 0.11 42%
Thailand 0.1% 0.09 0.09 0.11 45%
Peru 0.1% 0.06 0.06 0.11 40%
Pakistan 0.3% 0.09 0.08 0.11 41%
Bulgaria 0.2% 0.10 0.10 0.11 50%
Andorra 0.2% 0.08 0.08 0.11 44%
Portugal 0.1% 0.09 0.09 0.10 45%
Poland 0.1% 0.10 0.09 0.10 49%
Philippines 0.2% 0.07 0.06 0.10 45%
Maldives 0.1% 0.08 0.08 0.10 47%
Madagascar 0.3% 0.08 0.07 0.10 33%
Iceland 0.1% 0.07 0.07 0.10 43%
Greece 0.1% 0.09 0.08 0.10 44%
Cyprus 0.1% 0.09 0.08 0.10 44%
Azerbaijan 0.2% 0.10 0.09 0.10 59%
Turkmenistan 0.2% 0.07 0.07 0.09 58%
North Macedonia 0.2% 0.08 0.08 0.09 48%
Nicaragua 0.4% 0.07 0.07 0.09 41%
Kazakhstan 0.2% 0.08 0.08 0.09 40%
Iraq 0.4% 0.07 0.07 0.09 37%
Guatemala 0.4% 0.08 0.07 0.09 39%
El Salvador 0.1% 0.07 0.07 0.09 42%
Ecuador 0.2% 0.06 0.06 0.09 43%
Dominican Republic 0.1% 0.06 0.06 0.09 43%
Zimbabwe 0.4% 0.09 0.06 0.08 33%
Turkey 0.1% 0.07 0.07 0.08 41%
Sri Lanka 0.1% 0.06 0.06 0.08 40%
Myanmar (Burma) 0.2% 0.07 0.07 0.08 38%
Lithuania 0.2% 0.06 0.04 0.08 15%
Greenland 0.3% 0.08 0.07 0.08 69%
Uzbekistan 0.2% 0.06 0.06 0.07 50%
Romania 0.1% 0.06 0.04 0.07 26%
Panama 0.1% 0.06 0.06 0.07 44%
Malawi 0.7% 0.06 0.04 0.07 34%
Kosovo 0.2% 0.06 0.04 0.07 36%
Indonesia 0.1% 0.06 0.04 0.07 42%
Egypt 0.2% 0.06 0.06 0.07 40%
Armenia 0.2% 0.06 0.06 0.07 53%
Uruguay 0.1% 0.04 0.04 0.06 46%
Serbia 0.1% 0.06 0.04 0.06 41%
Senegal 0.2% 0.04 0.04 0.06 46%
Kenya 0.1% 0.06 0.04 0.06 42%
Faroe Islands 0.1% 0.03 0.03 0.06 49%
Bolivia 0.2% 0.04 0.04 0.06 52%
Albania 0.1% 0.04 0.04 0.06 46%
Vietnam 0.1% 0.04 0.04 0.04 42%
Uganda 0.1% 0.03 0.03 0.04 33%
Trinidad & Tobago 0.1% 0.08 0.04 0.04 39%
Morocco 0.1% 0.03 0.03 0.04 39%
Moldova 0.1% 0.04 0.03 0.04 42%
Kyrgyzstan 0.1% 0.03 0.03 0.04 51%
Georgia 0.1% 0.04 0.04 0.04 36%
Côte d’Ivoire 0.2% 0.04 0.03 0.04 64%
Cambodia 0.2% 0.04 0.03 0.04 44%
Bosnia & Herzegovina 0.2% 0.03 0.03 0.04 49%
Belarus 0.1% 0.04 0.04 0.04 36%
Afghanistan 0.1% 0.03 0.03 0.04 55%
Venezuela 0.2% 0.02 0.02 0.03 49%
Ukraine 0.1% 0.03 0.03 0.03 28%
Tajikistan 0.2% 0.03 0.03 0.03 36%
Paraguay 0.1% 0.02 0.02 0.03 43%
Nigeria 0.0% 0.02 0.02 0.03 41%
Namibia 0.2% 0.02 0.02 0.02 40%
Togo 0.1% 0.01 0.01 0.01 47%
Rwanda 0.1% 0.01 0.01 0.01 42%
Mali 0.1% 0.01 0.01 0.01 51%


AdSense là một công nghệ quảng cáo tuyệt vời cho các trang web vừa và nhỏ. Tuy nhiên CPM AdSense 2020 còn khá thấp với thị trường Việt Nam. Khi bạn có lượng khách truy cập cao, bạn nên bắt đầu xem xét các lựa chọn thay thế khác có thể giúp bạn kiếm thêm thu nhập, chẳng hạn như các Network Header Bidding. Tham gia Network bạn sẽ được phân phối thêm Quảng cáo của các hãng khác chứ không phải của riêng Google. Do đó tỉ lệ thu nhập có thể tăng lên 10-25%.Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập ngoài Adsense

Header bidding là một công nghệ đấu giá quảng cáo giúp các publishers tăng thêm doanh thu nhờ việc bán vị trí quảng cáo cho nhiều nhà cung cấp quảng cáo khác (SSPs, Ad Exchange…) cùng một lúc trong một phiên đấu giá theo thời gian thực.

Nếu bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về vấn đề này, hãy bình luận bên dưới, mình viết thêm chi tiết về chủ đề Adsense.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

quang cao cuoi trang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây